Evenement details:

 • do
  20
  nov
  2014

  ROC - De Leijgraaf Het nieuwe leren

  Technopromo

  De Cuboxbijeenkomst van 20 november stond in het teken van het (nieuwe) leren. Wat weten wij ondernemers van de huidige leerscholen - zoals ROC De Leijgraaf - en wat weten de leerlingen op die scholen van het bedrijfsleven?! Om hierin beter inzicht te krijgen, bezochten zo’n vijftig Cuboxleden drie locaties: ROC de Leijgraaf, het Stagebureau en de technische praktijkschool Techno Promo.

  Bekijk het album

  fotoalbum

  Maar eerst startten we die dag met een verrukkelijk buffet, verzorgd door het koksgilde en de gastheren- en vrouwen van de opleiding horeca. Deze buffetvorm was voor deze studenten tevens een prima leermoment, omdat zij meestal vaste menu’s maken en serveren. Vervolgens splitsten de (Cubiox)deelnemers zich op in drie groepen, die rouleerden langs de drie bezoeklocaties.
  Praktijkschool Technopromo is gestart in 2002. 35 Vrijwilligers en gepensioneerde vaklui laten hier jongeren van 10 (vanaf groep 7 van de basisschool) tot 16 jaar op allerlei manieren kennis maken met techniek. In een hal van 500 m2 zien we allerlei werkeilanden met namen als ‘Elektro’, ‘Pneumatiek’, ‘3D-print’, ‘Daken’ en ‘Metaalplein’. Het zelf (laten) ontdekken staat voorop. De kinderen werken - onder begeleiding - in tweetallen. Ze krijgen een soort werkkist met praktische materialen en leerboekjes om concreet aan de slag te kunnen gaan. Per jaar bezoeken 7.000 kinderen dit instituut. De financiering ervan gebeurt door de provincie en acht gemeenten in NO-Brabant en Noord-Limburg. De kosten zijn : € 3,75 per basisschoolleerling en € 6,50 voor een leerling van de middelbare school.

  Technopromo blijkt overigens ook een leuke invulling te zijn voor feestjes. In workshops leren de kinderen dan bijvoorbeeld om echte klokjes te maken of gaan ze aan de slag met laser-snijden. Enkele Cuboxers probeerden iets anders uit. Zij trapten zich ter plekke op een klein fietsje uit de boxnaad, om zo al pedalerend wat overtollige energie over te dragen op de ‘batterijen’ van de aanwezige zonnepanelen. En ze konden ook zelf zien hoevéel energie.

  Op het Stagebureau geeft Paul van der Plas (www.ervaarhet.nl)  een soort  minicollege. De naar werk zoekende of vragende HBO-er is hierbij zijn uitgangspunt. Wat zoekt die HBO-er eigenlijk in zijn/haar werk? Het antwoord geeft best stof tot nadenken. Die HBO-er wil vooral vrijheid in zijn werk; ook moet er voldoende ontwikkelings-perspectief zijn; daarnaast wil hij veel liever een coach hebben dan een directe leider en ook wil hij  graag sociaal netwerken. Tenslotte wil hij het liefst al in een vroeg (werk)stadium meedenken over de organisatie waarin hij werkt. Een andere casus van Paul betrof ‘de arbeidsvoordelen van het Land van Cuijk’. Onze groep ondernemers bedacht als grootste voordelen: het gevarieerde werkaanbod; de gunstige bereikbaarheid; het relatief goedkope wonen en het gemakkelijker ‘zichtbaar’ zijn in een kleinschalig gebied, zoals het LvC.

  In Lab4 (ROC- de Leijgraaf) benoemt docent/directeur Rolf Asbroek de nieuwe leer- en werkmethode van het ROC: studenten op een veel meer ondernemende manier laten leren. Daarom biedt het ROC ook steeds meer vraag gestuurd - wat is de marktbehoefte? - en projectmatig onderwijs en richtten ze zich dus steeds meer op het praktische DOEN. ROC als onderwijsinstelling moet inspirerend zijn, een soort overgangsomgeving naar de ‘young professional’, een ontmoetingscentrum tussen ondernemer en student. Tegelijk houdt Ralf zijn studenten – en ook ons! – een spiegel voor: de vaste baan wordt verleden tijd! Studenten zullen flexibeler moeten zijn dan ooit en ze zullen hun tijd moeten gaan verdelen tussen meerdere banen. Mede daarom stimuleert de Leijgraaf het directe contact met het ondernemerschap, coachen ze op ‘ondernemendheid’ en vragen ze ondernemers gastlessen te komen geven of businesscoach te zijn.

  Het ‘nieuwe leren’ hield die dag officieel op om 22.00 uur, een eis van de arbeidinspectie. Maar wij zijn/waren voorlopig nog niet uitgepraat. (Zie de reactie van Asbroek in deze nieuwbrief op de Cuboxbijeenkomst).

  Foto’s: Patrick Bongartz fotografie Cuijk