• Lidmaatschap en contributie
  De kosten van het lidmaatschap bedragen 225,00 euro per jaar. Voor niet automatische incasso bedraagt het lidmaatschap 255,00 euro.

  Aanmelden als kandidaat-lid
  Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als kandidaat-lid. In de eerst volgende bestuursvergadering wordt bekeken of uw aanmelding voldoet aan de gestelde criteria. Criteria zijn o.a. vestigingsplaats in het Land van Cuijk, bedrijfsactiviteit in het MKB, minimaal 1 jaar actief op de markt en ook minimaal 1 jaar ingeschreven bij KvK. Tevens ziet het bestuur er bij aanname op toe dat een evenwichtige verdeling van bedrijfsactiviteiten binnen de vereniging gehandhaafd blijft. Dus niet te veel leden die in het zelfde vakgebied of sector actief zijn. Na akkoord van bestuur ontvangt u een uitnodiging voor de eerst volgende Cubox bijeenkomst om de sfeer te proeven en te beoordelen of de Cubox aanpak u aanspreekt. Uiterlijk na de 2e bijeenkomst verwachten wij dat u een keuze maakt of u lid wilt worden.

  Vul het formulier in om lid te worden.

  Afmelden als lid
  Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan het secretariaat geschieden. Afmelding voor het einde van het lopende verenigingsjaar, uiterlijk eind december. Bij te late afmelding wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht!