IT gebruiken met het gemak van online shoppen, de beveiliging van een bank en de kosten van een kop koffie per dag. Zodat jij je kunt richten op de groei van je bedrijf. Dat is wat we belangrijk vinden.

Wij zijn Eshgro, een toonaangevende cloud service broker. Wij helpen IT-partners en gebruikers om hun IT in te zetten op basis van functionaliteit. Zodat jouw zakelijke doelen centraal staan en jij de cloud kunt gebruiken op jouw manier.

Key Partnerships:

Contactpersoon : Anton Loeffen

Eshgro B.V.
Bezoekadres: Bereklauw 7, 5831 PE Boxmeer
Postadres: Postbus 61, 5830 AB Boxmeer

T 0485 – 476193
F 0485 – 476199
E info@eshgro.nl

www.eshgro.nl