Uitgever van InZaken Land van Cuijk & Noord-Limburg. Verbinder van ondernemers met als doel elkaar te versterken.
Ondersteunend in marketing en sales activiteiten met als doel het aantrekken van nieuwe relaties.

Contactpersoon: Robert Hermens

Udensedijk 35
MILL

M 06-55340324
E info@inzaken.nl

www.inzaken.nl