• volgende bijeenkomst

   

  afgelopen bijeenkomst

  22 september 2016
  ‘Appels zijn nog geen peren’
  Cubox op locatie in Stevensbeek, tijdens combi bezoek

  wanneer, waar en hoe vaak

  Minimaal viermaal per jaar vindt een Cubox-bijeenkomst plaats. In principe 1x per kwartaal. Over activiteiten en bijeenkomsten worden de leden ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd.

   

 • Cubox is een vereniging voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de regio Cuijk/Boxmeer (Cubox staat voor Cuijk en Boxmeer). Tot de doelgroep behoren met name de sectoren: ambacht, bouwnijverheid, dienstverlening, klein-industrie, handel en transport.

   

  Doel
  Cubox beoogt een platform te zijn voor kennis- en informatie-overdracht en voor informeel ondernemerscontact. Tijdens elke bijeenkomst zal een actueel onderwerp besproken worden dat leeft binnen de ondernemerswereld. De thema’s worden in onderling overleg bepaald. Het interactieve element – oftewel de samenspraak tussen informanten en toehoorders – is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Tijdens het informele gedeelte kunnen de diverse ondernemers elkaar en elkaars bedrijven beter leren kennen. Zo ontstaat een ongedwongen relatie-netwerk dat heel stimulerend kan werken. Naast genoemde doelstellingen zijn aanvullende activiteiten mogelijk zoals: business-excursies, bedrijfspresentaties, een sport- en spelbijeenkomst, een business night, etc.