arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Lid worden

Lidmaatschap en contributie

De kosten van het lidmaatschap bedragen 225,00 euro per jaar. Voor niet automatische incasso bedraagt het lidmaatschap 255,00 euro.

Aanmelden als kandidaat-lid

Aanmeldingsformulier

  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als kandidaat-lid. In de eerst volgende bestuursvergadering wordt bekeken of uw aanmelding voldoet aan de gestelde criteria. Criteria zijn o.a. vestigingsplaats in het Land van Cuijk (KvK), volwaardige bedrijfsomvang, bedrijfsactiviteit in het MKB, minimaal 1 jaar actief op de markt en 1 jaar ingeschreven bij het KvK. Tevens ziet het bestuur er bij aanname op toe dat een evenwichtige verdeling van bedrijfsactiviteiten binnen de vereniging gehandhaafd blijft. Na akkoord van het bestuur ontvangt u een inschrijfformulier voor het lidmaatschap  en een uitnodiging voor de eerst volgende Cubox bijeenkomst.

Vul het formulier in om lid te worden.

Afmelden als lid

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan het secretariaat geschieden. Afmelding voor het einde van het lopende verenigingsjaar, uiterlijk eind december. Bij te late afmelding wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht!

Aanmeldingsformulier

Klik hier om het formulier in te vullen.

  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.