arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Cubox Businessplatform

Vereniging voor ondernemers in het MKB uit het Land van Cuijk

Cubox Businessplatform is een vereniging voor ondernemers in het MKB uit het Land van Cuijk. Tot de doelgroep behoren met name de sectoren: ambacht, bouwnijverheid, dienstverlening, klein-industrie, handel en transport.

Doel

Cubox is een platform voor kennis- en informatieoverdracht en voor informeel ondernemerscontact. Tijdens elke bijeenkomst zal een actueel onderwerp besproken worden dat leeft binnen de ondernemerswereld. De thema’s worden in onderling overleg bepaald. Het interactieve element – oftewel de samenspraak tussen informanten en toehoorders – is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Tijdens het informele gedeelte kunnen de diverse ondernemers elkaar en elkaars bedrijven beter leren kennen. Zo ontstaat een ongedwongen relatie-netwerk dat heel stimulerend kan werken. Naast genoemde doelstellingen zijn aanvullende activiteiten mogelijk zoals: business-excursies, bedrijfspresentaties, een sport- en spelbijeenkomst, etc.

Wanneer, waar en hoe vaak

Minimaal viermaal per jaar vindt een Cubox-bijeenkomst plaats. In principe 1x per kwartaal. Over activiteiten en bijeenkomsten worden de leden ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd.

donderdag 23 apr

Business Event -GEANNULEERD

 

 

BUSINESS EVENT 202 GAAT NIET DOOR!

Helaas moeten we vanwege alle Corona perikelen het Business Event 2020, dat gepland stond op 23 april a.s., cancelen. De eerstvolgende Cubox bijeenkomst staat nu gepland op
dinsdag 9 juni a.s. 
Noteer deze bijeenkomst in uw agenda, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

Laatste nieuws

Cubox lid “IBN” houdt zich momenteel, in het kader van de gevolgen van de corona crisis, bezig met de (on)mogelijkheden voor de arbeidsmarkt. Het zijn onwerkelijke en helaas ook vaak dramatische tijden. Mogelijk ben jij als ondernemer ook al informatie aan het verzamelen.
Hieronder vind je een link van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, waar bedrijven/organisaties uit het Land van Cuijk relevante informatie kunnen vinden:
https://wspnoordoostbrabant.nl/nieuws/