arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Cubox Businessplatform

Vereniging voor ondernemers in het MKB uit het Land van Cuijk

Cubox Businessplatform is een vereniging voor ondernemers in het MKB uit het Land van Cuijk. Tot de doelgroep behoren met name de sectoren: ambacht, bouwnijverheid, dienstverlening, klein-industrie, handel en transport.

Doel

Cubox is een platform voor kennis- en informatieoverdracht en voor informeel ondernemerscontact. Tijdens elke bijeenkomst zal een actueel onderwerp besproken worden dat leeft binnen de ondernemerswereld. De thema’s worden in onderling overleg bepaald. Het interactieve element – oftewel de samenspraak tussen informanten en toehoorders – is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Tijdens het informele gedeelte kunnen de diverse ondernemers elkaar en elkaars bedrijven beter leren kennen. Zo ontstaat een ongedwongen relatie-netwerk dat heel stimulerend kan werken. Naast genoemde doelstellingen zijn aanvullende activiteiten mogelijk zoals: business-excursies, bedrijfspresentaties, een sport- en spelbijeenkomst, etc.

Wanneer, waar en hoe vaak

Minimaal viermaal per jaar vindt een Cubox-bijeenkomst plaats. In principe 1x per kwartaal. Over activiteiten en bijeenkomsten worden de leden ruim van tevoren schriftelijk geïnformeerd.

donderdag 23 apr

Business Event

 

Ook dit jaar organiseert CUBOX in samenwerking met de Rabobank, Industriële Kring en ZLTO, voor het zesde jaar op rij, het Business Event.
Met als doel lokale ondernemers aan elkaar te verbinden, te inspireren
en de economische groei in de regio te stimuleren.
De komende editie van BE2020 heeft als thema “waardecreatie”.
Dus wil jij als ondernemer het maximale uit jezelf en je onderneming halen?
Noteer dan alvast deze datum in je agenda!

Vanwege de vele positieve reacties op de bedrijfsbezoeken van vorig jaar, 
zullen we ook dit jaar een middagprogramma organiseren met
bedrijfsbezoeken en gastsprekers.

Wij houden je op hoogte van de ontwikkelingen rondom het BE2020.

Laatste nieuws