Evenement details:

 • do
  05
  feb
  2015

  Bezoek aan atoombunker bij het Duitse Weeze

  Chinees vuurwerk in voormalige Engelse atoombunker bij het Duitse Weeze
  Donderdag 5 februari

  Zo internationaal kan het dus zijn bij Cubox. Op donderdag 5 februari namen ongeveer tachtig Land van Cuijkse ondernemers deel aan een soort dubbelprogramma: eerst  een rondleiding door een fascinerend bunkerbouwwerk uit de tijd van de koude oorlog en daarna een praktische cursus ‘Chinees ondernemerschap voor beginners’.

  DSCF1043-BerryPoelen

  fotoalbum

  Omdat de Boxmeerse verhuisbroeders Roel en Stijn van Dijk sinds kort een enorme (vroegere) Engelse  atoombunker huren in het Duitse Weeze om er speciale spullen in op te slaan, wilden ze Cubox hiervan deelgenoot maken. Daarom kregen we de unieke gelegenheid om er een rondleiding te krijgen. Tegelijk mochten we een beetje meedenken over de verschillende bestemmingsmogelijkheden van die bunker.

  Afschrikking
  De rondleiding leverde natuurlijk aparte gevoelens op. Niet alleen door de kou - het was er maar twaalf graden en dan is een colbertje maar een dun ‘kleedje’ - maar ook door de ruimtes en de toenmalige bedoelingen van het gebouw. Zo is de grote, stalen toegangsdeur  geen filmanimatie, maar indrukwekkende werkelijkheid. Eigenlijk waren het overigens  twee bunkers: een buiten- en een binnenbunker, met een grote lucht schacht ertussen. En juist die schacht had ervoor moeten zorgen dat een inslag van een vijandige raket, op die plek ontdaan zou worden van haar impact. Zover is het nooit gekomen, want nadat het gebouw in 1988 is opgeleverd  - na een bouwtijd van ruim één jaar, maar wel dag en nacht  - is het nog een jaar of tien operationeel geweest in technische zin. Aan de koude oorlog was inmiddels - mede door Gorbatsjov - min of meer een einde gekomen. De laatste 15 à 20 jaar is het gebouw daarom alleen nog maar een dure en doelloze betonnen doos. Een doos met unieke en heel specifieke controleruimtes van wapensystemen, radarmodules en computerinstallaties. De toenmalige tegenstanders (Russen c.s.) kenden het bestaan er wel van, en dat was ook de bedoeling. Want de bunker was vooral bedoeld als afschrikking. Het feit dat er in de buurt tweemaal vier squadrons gelegerd waren - zo’n 64 vliegtuigen - deed hier weinig aan af. Merkwaardig was wel de idee, dat het gebouw de honderd  technici die er werkten slechts bescherming moest bieden’ voor twee à drie weken’. Meer was volgens experts niet nodig, ‘want een moderne oorlog zou zeker binnen die tijd zijn afgelopen!’

  Bijzondere bestemmingen: meedenkers gevraagd
  De gebroeders van Dijk zijn bijna vijf jaar bezig geweest om het gebouw te kunnen huren. Die lange duur had onder meer te maken met de huurprijs, maar ook met mogelijke bestemmingen van het gebouw. Welke opslag zou er mogelijk zijn? En kon de prijs niet gekoppeld worden aan die opslag? Uiteindelijk hebben ze de bunker eind 2014 ‘gewoon’ gehuurd voor vijf jaar. Terwijl het oorspronkelijke idee voor opslag van historische archieven of wijnen e.d. is verlaten, wordt er momenteel gedacht aan duurzame of uiterst speciale producten, zoals stamcellen. Maar elk nieuw en goed idee is nog steeds heel welkom. Dus, Cuboxers …!

  Yin en Jan in zaken. Vier denkers bepalen de Chinese ziel.
  Waar moet je als Brabantse MKB-er rekening mee houden als je zaken wilt doen in China? Tolk en China-deskundige Lian Baay,geeft in de bunker eerst een simpele opsomming van de culturele verschillen tussen China en Holland. Wij Nederlanders zijn naar Grieks-Romeinse traditie nogal individualistisch, behoorlijk rationeel,  komen steeds met ‘waarom’ vragen, reageren heel direct, zijn planmatig en gestructureerd en ook kritisch en punctueel, we  zijn zuinig én geworteld in een egalitaire en pluriforme samenleving. De Chinezen hebben een totaal andere achtergrond. Er bestaat overigens geen ‘gemiddelde’ Chinees, maar er zijn wel meer dan vijftig verschillende culturele achtergronden. Degenen met wie westerlingen te maken krijgen, wonen vooral aan de (rijke) oostkust. China is immers in grote mate nog steeds een ontwikkelingsland, met een gemiddeld inkomen van slechts 2360,- USD per jaar. Het land wordt centraal geleid volgens een socialistisch-economisch marktprincipe met vooraf bepaalde doelen, opgesteld in vijf jarenplannen. De ziel van de Chinees wordt echter bepaald door vier denkers uit vier totaal verschillende tijden: Confucius, Lao Tse (Taoïsme), de Legalisten en Mao Tse Tung (Communisten).
  Zij kenmerken in hoofdzaak de belangrijkste normen en waarden in de Chinese samenleving.
  Zo predikte Confucius naast deugdzaamheid en menslievendheid ook grote loyaliteit aan de voorouders en hij geeft zo via de hiërarchische piramidestructuur duidelijk je verantwoordelijkheden aan. Bij het Taoïsme staat ‘de weg’ centraal. Hoe bereik je een doel? In Nederland willen we het liefst langs één pad en gaan we recht op ons doel af. In China zijn er nogal wat (om)wegen om dat doel te bereiken. De holistische gedachte en het principe van Yin en Yang - alles heeft met elkaar verband - speelt hierbij een grote rol. (Overigens is het resultaat niet zelden beter en uiteindelijk ook sneller bereikt). Als derde stroming zijn de Legalisten vooral streng in de leer en erg door regels gedreven. Het vastzetten en vasthouden aan instructies is hier sterk leidinggevend. Het communisme, tenslotte, plaatst - in de geest van Mao Zedong - vooral het groepsbewustzijn voorop.

  Globemilk en de praktijk van het zaken doen in China
  De echte praktijk van het zakendoen met China van het melk- en ijsbedrijf ‘Globemilk’ sluit hier vrijwel naadloos op aan. Vooral door de sprankelende en onderhoudende verhalen van directeur Martin Derks en commercieel manager Rob Branje. Vijf jaar geleden  is het bedrijf gestart door (boer) René van der Vleuten. Uit onvrede over de melkprijs die hij ontving van Nutricia. Hij begon voor zichzelf. Eerst met ijsbereiding in Overloon, later ook met lang houdbare melk in Boxmeer. Door toeval komt hij op een beurs in contact met Chinezen. Ze gaan lang houdbare melk produceren. Deze melk blijkt in China met 0,3% een nichemarkt, maar omdat er 1,3 miljard Chinezen zijn, tikt de verkoop toch aardig aan. Inmiddels is Globemilk gegroeid van 5 naar 25 mede-werkers. Beide sprekers beamen ook via anekdotes de cultuurverschillen bij het zaken doen..Vooral het communicatiepad (Tao) naar het echte onderhandelen spreekt aan. Waar Nederlanders direct en rationeel al snel to the point komen, begint een Chinees eerst met verkennende bespiegelingen over familie- aangelegenheden, om pas ’s avonds bij het eten tot zaken te komen. In wezen test een Chinees op deze manier je oprechtheid en betrouwbaarheid. Je moet geduld hebben in China,  maar áls ze van je overtuigd zijn, ben je in dit land voor langree tijd goed af. En Chinezen willen dan voor zo’n goed contact ook best iets meer geld uitgeven.

  Tips en trics.
  Samenvattend kun je zeggen, dat de belangrijkste zakelijke verschillen tussen China en Nederland zijn gelegen zijn in de elementen: taal, de wijze van communiceren, het al of niet direct zijn en de betekenis van ‘ ja’ of  ‘nee’. (Want uit menselijke beleefdheid wordt in China vaak  geen ‘nee’ gezegd, maar wordt het soms wel zo bedoeld). De overeenkomsten tussen beide culturen zijn vooral:

  resultaatgerichtheid, het harde werken, de positieve grondhouding, praktisch zijn én het serieus op elkaar kunnen rekenen. Tot slot krijgen we enkele tips voor de praktijk: gebruik vooral simpel (engels) taalgebruik, zet de afspraken op papier en probeer volgens hun gewoonten en normen contact te maken. En bovenal: blijf GEDULDIG. Want geduld is hier één van de meest schone zaken!

  foto's: www.hagemannfotografie.nl