Evenement details:

 • do
  31
  mrt
  2016

  Brand bij CuBox!

  31 Maart: Brand in je bedrijf
  Rook lezen en niets zeggen

  fotoalbum

  Fotoalbum

  Samen in ‘een bakkie’ op 32 m
  Gespreksleider Paul Thoonen vroeg aan het begin van de forumdiscussie over ‘brand in je bedrijf’: wie denkt hier dat ie z’n brandzaakjes goed geregeld heeft wat betreft zijn/haar bedrijfsverzekering? Ongeveer de helft van de ruim honderd Cubox-toehoorders stak de vinger op. Toen echter aan het eind van de discussie nogmaals deze vraag werd gesteld, durfde vrijwel niemand zijn vinger meer op te steken. Dat zei genoeg!

  In de brandweerkazerne van Cuijk was 31 maart commandant Marc Driessen onze gastheer. Hij en een aantal van de 27 mannen en 2 vrouwen van het korps lieten ons hun materieel en enkele exclusieve ‘hoogstandjes’ ervaren. Zo mochten we de enorme knipschaar (van ca. 60.000 Euro) hanteren, die bijvoorbeeld gebruikt wordt bij bevrijdingen na auto-ongelukken. Bij de brandspuit met een druk van 30 bar kon je voelen hoe schrap je jezelf moest zetten en de specifieke hoogwerker bracht ons vastgegrendeld in een bakkie op 32 meter hoogte, met fraai uitzicht tot voorbij Boxmeer.

  Vooraf deelde Driessen met ons enkele kengetallen van Brandweer Brabant Noord. Deze organisatie telt vier teams met zo’n 1000 vrijwilligers en 200 professionals. Beide groepen krijgen precies dezelfde opleiding van 2,5 jaar. Beide groepen ontvangen ook salaris, alleen de vrijwilligers worden louter betaald naar ‘aantal keren van uitrukken’. En dat waren er in 2015 in Cuijk 162 stuks, waarvan 42% voor een brandmelding, 26% voor een ongeval en de rest voor  zogeheten ‘serviceverlening’. Per jaar zijn er 40 oefenavonden van twee uur, moet je als brandweerman binnen 3 à 4 minuten present kunnen zijn in de kazerne en binnen 8 minuten moet een wagen aanwezig zijn op de plaats des onheils. Maar het allerbelangrijkste, aldus Driessen, is ‘het goed lezen van de rook’. Die bepaalt vooral hoe je te werk moet gaan bij een brand en met welke middelen.

  ‘Je verzekeraar is je grootste vijand’
  Vezekeringsexpert en tussenpersoon Lambert Blonk zei het na de forumdiscussie niet ten onrechte: ‘ik weet niet meer onder welke tafel ik vanavond moet kruipen’.  De belevingsverhalen van de brandgedupeerden Patrick Michiels, directeur van Prime Time Entertainment uit Cuijk en Nico van Eeden, van het gelijknamige autoschadeherstelbedrijf, spraken boekdelen. Bij brand in je bedrijf is het eerste wat je moet doen: contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat of contra-expert. Want zij nemen het op voor jou en jouw belangen, terwijl je verzekeraar vooral uit is op ‘het beperken van de uitkering’. En zeker na de eerste uren van de brand, zijn de verzekeraars flink in de weer om ‘bij ons gedupeerden antwoorden los te krijgen en dingen vast te leggen die later tegen ons gebruikt kunnen worden’.

  Daarom is het allerbeste advies van advocaat Eugene van Kempen en contra-expert Klaas Koolen: ZEG IN EERSTE INSTANTIE VOORAL NIETS! Laat het verhaal over aan de experts en probeer je als gedupeerde  – na je emoties – te concentreren op de voortgang van je bedrijf. En waar Michiels het ‘geluk’ had, dat hij via ondernemer Pierre Hermans meteen in contact kwam met Van Kempen, die hem volledig ontzorgde, waardoor Michiels al binnen het jaar na de brand z’n gloednieuwe bedrijf kan openen, is van Eeden nog steeds verwikkeld in de juridische ellende na de brand van een aantal jaren geleden. ‘Aasgieren zijn het, alleen maar uit om mij dingen in de mond te leggen’. Van Kempen: “Spreken over schade is vaak een soort oorlogstaal. Verzekeraars zijn vooral uit op hiaten, op zaken die niet kloppen. Niet in je bedrijf, en niet in je polis. Als je denkt ‘ik ben (goed) verzekerd’ zegt dat dus niets!”Expert  Klaas Coolen vult aan: “Je hebt ALTIJD het recht op een contra-expert. Doe dit in ieder geval. Hij wordt dan je vertrouwenspersoon. Natuurlijk is de polis wel de leidraad, maar het lezen en interpreteren ervan is deskundigenwerk. Pas als de dekking (risico-analyse) goed is bekeken, komt de schaderegeling aan bod. Het gaat steeds stap voor stap”.
  Overigens is één van de meest precaire punten bij de brandverzekering van een bedrijf de zogeheten NEN- 3140 norm. Een rapport, dat de elektrotechnische installaties van een bedrijf beoordeelt en normeert. Specialist Rob Huting: “ Over die installaties maken wij een zorgvuldig rapport. Vaak staan daar enige verbeterpunten in. En hier gaat het om: als je die als ondernemer niet uitvoert, kun je ‘hangen’. Want de verzekeraar bekijkt vaak het eerste of die mogelijke verbeterpunten wel of niet zijn gerealiseerd”.
  Zo maakten de heren- deskundigen ons bewust van tenminste drie kernpunten: 1. De brand-verzekeraar is niet bepaald je vriend als het op uitkeren aankomt. 2. Laat het (brand)verhaal over aan je eigen advocaat/specialist. 3. Voer de NEN-norm rapportage volledig uit.