arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Bajesklanten

15 maart 2017

Bezoek gevangenis Grave

Op de woensdagen 15 maart óf 22 maart a.s. gaan we op zoek naar onze ware klanten. En waar kan dit beter gebeuren, dan. . . in de gevangenis van Grave! Want juist hier zitten de meest (opr)echte klanten. Bajesklanten. (En natuurlijk is ook hier de ene klant de andere niet, maar dat is echt niet heel veel anders dan bij uw bedrijf).

Wij bezoeken de Penitentiaire Inrichting (gevangenis) in Grave en krijgen daar een gewetensvolle rondleiding van directeur Arend de Kort. Hij verhaalt ondermeer wie nu wel en niet de ware (bajes)klanten zijn en waarom dat zo is. Zijn analyses en opmerkingen zullen het uitgangspunt vormen voor onze sessie: “wil de ware klant opstaan!” Emile Willems zal hier leiding aan geven, zo nodig met concrete voorbeelden.

 We starten deze avond overigens met een diner bij Steakhouse Don Kiesjot in Grave.

Programma
17.00 uur   Ontvangst en diner bij Steakhouse Don Kiesjot, Maasstraat 17, Grave
18.30 uur   Ontvangst PI-Grave
19.00 uur   Rondleidingen in de PI
21.30 uur   Napraten met een drankje
22.00 uur   Einde avond